Evo zasto je bosnjacka vojno-politicka elita uglavnom kriminalna?

2225
 20161104162435_11647
Izdavanjem knjige „Čuvari Jugoslavije“ bila je podignuta bura oko toga ko je a ko nije bio stvarni saradnik bivše Uprave državne bezb(j)ednosti (UDBE). Dio svjetla na to baca također i knjiga „Djelovodnik“ koja obrađuje spiskove šefova bosansko-hercegovačke Udbe za preiod 1970-1992, kao i nikada objavljenja knjiga „Čuvari sistema“, koja se posebno reflektira na preiod 1971-1983 godina. Teza koja se provlači kroz sva tri spomenuta djela, odnosno imena koja se nalaze na spiskovima objavljenim u tim knjigama, govore nam da je sadašnja vojno-politička elita Bošnjačkog naroda, uglavnom bila ili saradnik ili čak direktni provodilac agende sistema bezbjednosti bivše države.

Teza o dogovorenom ratu u kojem se Stranka demokratske akcije (SDA) osniva na temeljima uništenog fundamentalističkog  pokreta iz drugog svjetskog rata po modelu terorističke organizacije, finansiranom novcem političkih imigranata nije nova. Nova su međutim saznanja o tome kako je bivši sistem bezbjednosti svojim podmetanjem ljudi okrenuo kompletan pokret u potpuno drugu dimenziju, stvarajući de fakto sadašnje stanje podjeljene nepostojeće države BiH. Stvar je bila vrlo jednostavna.

Piše : DZEZAR.COM/Izvor:Istraživački tim/Bosna post

Dogovoreni rat i mir

Neuka tadašnja još uvijek muslimanska inteligencija, bez jasnog ideološkog opredjeljenja i strateških ciljeva uvidjela je mogućnost rušenja jugoslavenskog socijalizma kao najvećeg neprijatelja, pokušavajući ga zamjeniti modelom “Islamske države” kao osnovom opstanka na ovim prostorima. Ideja je nastajala iz uskog kruga ljudi na čijem je čelu bio Omer Behmen koji je predvodio grupu koja je zbog svojih ranijih stavova bila pod presijom tadašnjeg sistema, direktno filtrirana za izbor koji će opravdati kanije stvaranje Srpske republike BiH kao i agresiju JNA. Proces je završen ubacivanjem “ljudi od povjerenja“, koji su prije svega zauzeli pozicije u pravnom sistemu tadašnje Republike BiH, kao i ilegalnim vojnim formacijama i jedinicama,  sve do stvaranja legalnih formacija Armije BiH.

Knjiga “Djelovodnik” koja daje imena saradnika UDBE u periodu 1970-1992.

Činovi na krvlju šehida i bogaćenje mafijaškim metodama

Jedan od najvećih uspjeha bivše službe državne bezbjednosti jeste ulazak njihovih ljudi na čelna mjesta u generalštabu i komandi tadašnje Armije RBiH. Naime, ti ljudi iz samo njima poznatih razloga i koristi naravno nikada nisu dali da se osnuje vojni sud i vojno tužilaštvo, kao niti da se ima bilo kakav efektivni sistem nadzora nad njihovim radom. Upravo ta činjenica će omogućiti stvaranje paralelnog sistema komandovanja u tadašnjoj Armiji, gdje će pojedine operativne jedinice sa terena biti direktno pod komandom Generalštaba ,tj. užeg broja ljudi, pri tome zaobilazeći hijerarjihu i vojnu strukturu.

Takav vid paralelizma omogućio  je pojedincima da šaljući ljude direktno u smrt u potpuno nepripremljenim akcijama, naknadno steknu činove koji će im omogućiti elitizaciju u društvu i sve blagodati koje dolaze sa statusom ratnog profitera.

baki-fahro-fena_1

Najekvaletatniji primjeri takvih ljudi, koji su šaljući svoje vojnike u nepripremljene akcije tj. sigurnu smrt, su Selim Hamzić i Fikret Prevljak, od kojih je ovaj drugi aktivna politička ličnost, jer obnaša mjesto poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo ispred stranke SDA.

Pretpostavlja se da su oni uz mnoge druge dio vojno-logističke mreže koja je kontrolisala i kreirala ratnu politiku i sudbinu BiH, a na čelu te mreže su bili Hasan Čengić i Fikret Muslimović. Dok su u odboru za izvršenje između ostalih bili : Nedžad Ajnadžić, Senad Šahimpašić, Adnan Pezo, Halil Brzina, Asim Fazlić, Hase Tirić, Fikret Prevljak, Ramiz Dreković i Hamdija Abdić. Svi ljudi koji su na bilo koji način bili prijetnja, ili koji se nisu uklapali u predviđeni scenariji ove grupe su bili eliminisani ili sklonjeni. Tako su ubijeni  (neki direktno neki specijalnim metodama): Safet Zajko, Enver Šehović, Mušan Topalović, Jusuf Prazina, Zaim Imamović i Haso Turčalo u ratu, a poslije rata su uklonjeni Arif Pašalić i Mustafa Hajrulahović.

Što se pak tiče novca odnosno utaje novca i novčanih donacija u milijardama, on se isključivo dešavao preko tajnih službi na čijem je čelu bio Bakir Alispahić kao i njegovi saradnici Šemsudin Mehmedović odnoso Dževad Mlaćo. Izvršeni su desetci likvidacija čija je pozadina bila beskrupulozna krađa milionskih donatorskih sredstava poslatih uglavnom iz arapskih zemalja. Najdrastičniji primjeri takvih akcija su bili slučajevi : Hase Turčala, Abdulaha Kubata, Irfana Ljubljankića te slučaj Repovac, kao i ubistva arapskih komandanata iz odreda El Mudžahid, te  politička ubistva do sada ne razjašnjena kao što su Nedžad Ugljen ili Jozo Leutar. Tokove novca kao i kompletnu strukturu njegove potrošnje kontrolisao je najuži krug oko 20 ljudi koji su imali apsolutnu i neoborivu vlast, potpuno isključujući ikakvu mogućnost da i do dana današnjeg se dobije uvid kako i na koji je način potrošen ogromni novac koji je stigao u BiH.

U knjizi “Djelovodnik” među imenima saradnika UDBE označeni su i visokopoziconirani generali i komandanti ARBiH, kao što su : Ferid Buljubašić, Halil Brzina, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Sifet Podžić  i drugi

Lustracija kao bajka

Priča o lustraciji je priča za malu djecu. Sa ovakvim nesposobnim tužilaštvom koje je pravi sistem dovelo na nivo sportskog ribolovstva (uhapsiš pa pustiš trofej), kao i sa činjenicom da su dotične osobe uglavnom siva eminencija što vladajuće SDA stranke što najvećih struktura u Islamskoj zajednici BiH, ne preostaje ništa drugo nego čekati trenutak, kada će se neka strana sila, kojoj to bude u interesu odlučiti da pohapsi ove kriminalce i konačno donese kakav takav red u ovoj zemlji. Naravno to je jedna od opcija razvoja stvari.

Druga bi bila i sada se već javno zagovara – „mirni raspad BiH“. Šta će se desiti ostaje da se vidi.

fahro

Napomena urednika:Ovaj tekst je nedavno objavljen pod naslovom ČUVARI OBMANE: Srpski pijuni, kao bošnjački junaci…Na insistiranje nasih citalaca ponovo ga aktueliziramo pod naslovom:ZASTO JE BOSNJACKA VOJNO-POLITICKA ELITA  KRIMINALNA?