Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je dozvolu za rad Banci Srpske i pokrenula postupak likvidacije, objavio je poslovni portal Capital.ba a takva odluka bila je i očekivana nakon posljednjih istupa premijerke Željke Cvijanović.
„Od dana oduzimanja dozvole za rad, Banci Srpske u privremenoj upravi zabranjuje se da se bavi bankarskim djelatnosima iz člana 87. Zakona o bankama RS“, navedeno je u Rješenju Agencije za bankarstvo.
U obrazloženju Rješenja navedeno je da je likvidaciju i oduzimanje dozvole Banci Srpske predložio privremeni upravnik banke Petar Mićić u izvještaju koji je dostavio Agenciji 5. aprila. U izvještaju privremenog upravnika o finansijskom stanju i perspektivi Banke Srpske konstatovano je da se finansijsko stanje banke ne može poboljšati u mjeri da ona ispuni i održava minimalne uslove kapitala i stopu adekvatnosti kapitala propisane Zakonom o bankama RS.
Premijerka RS-a Željka Cvijanović rekla je nakon povratka iz Washingtona i pregovora s MMF-om da će Banka Srpske najvjerovatnije biti likvidirana, mada je Vlada RS navodno zagovarala njen opstanak i transformaciju.
No, upućeni tvrde da je Vlada RS od prvog dana zagovarala likvidaciju posrnule banke, budući da kao njen vlasnik nije imala novca za sanaciju milionskih gubitaka. Osim toga, Vlada RS procjenjuje da će iz likvidacije banke izvući i izvjesni profit budući da će osigurane depozite isplatiti državna Agencija za osiguranuje depozita čiji fond pune solidarno banke iz oba entiteta. Na takav način ranije je namirena šteta od oko 88 miliona KM nastala likvidacijom Bobar banke, pri čemu su banke iz Federacije BiH soilidarno platile oko 66 miliona KM.
Likvidacijom Banke Srpske javni sektor izgubiće desetine miliona KM. Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona maraka, od čega osigurani depoziti iznose 55 miliona maraka. Nakon što i zvanično bude pokrenuta likvidacija sigurno će biti isplaćeno 55 miliona KM osiguranih depozita, jer se radi u ulozima građana i firmi čiji pojedinačni iznosi ne prelaze 50.000 KM i čiju isplatu garantuje Agencija za osiguranje depozita BiH.
Preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biće isplaćeno u skladu sa raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke. Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora.
Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevestić rekao je danas za CAPITAL da, prema preliminanim podacima, osigurani depoziti iznose oko 55 miliona KM, ali da bi se tačna cifra utvrdila nakon što bude oduzeta dozvola za rad.
„Ukoliko Agencija i zvanično objavi da se ide u likvidaciju, mi ćemo izaći u javnost sa tačnim terminima i načinima isplate depozita. Ali, i mi još uvijek čekamo zvanično saopštenje Agencije. Ono što mogu reći je da će, ako banka ode u likvidaciju, osigurani depoziti biti isplaćeni u najkraćem mogućem roku“, naglasio je Nevjestić.
Agencija za bankarstvo RS uvela je privremenu upravu u Banku Srpske 16. novembra prošle godine zbog toga što nije radila u skladu sa Zakonom o bankama RS i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Od tada su i blokirani svi depoziti u ovoj banci i bilo je samo pitanje dana kada će se usvojiti odluka o njenoj likvidaciji.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here